Privacy Policy

Persoonsgegevens

Op André Pijnappel kan je een e-mail versturen en laat je je gegevens achter. Wanneer je dit doet, zal er vertrouwelijk worden omgegaan met jouw gegevens. André Pijnappel verstrekt gegevens niet aan derden, tenzij de wet hiertoe verplicht.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van André Pijnappel.

Contact

E-mail: info@andrepijnappel.nl